Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 22/10/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý không thực hiện các thủ tục kiểm dịch tại Trung tâm hành chính công tỉnh

  14/11/2017 07:54 Số lượt xem: 592

  (BNP) – Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 3933/UBND-NN thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc không thực hiện các thủ tục kiểm dịch tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

  Chi cục Thú y tỉnh thực hiện các thủ tục kiểm dịch.

  Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho Chi cục Thú y được trực tiếp thực hiện 05 thủ tục kiểm dịch vận chuyển động vật và sản phẩm động vật, không thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh. 05 thủ tục bao gồm:
   
  - Kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.
   
  - Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.
   
  - Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.
   
  - Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.
   
  - Kiểm dịch động vật trên cạn hoặc động vật thủy sản; sản phẩm động vật trên cạn hoặc thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm; động vật thủy sản biểu diễn nghệ thuật.
   
  Việc Chi cục Thú y trực tiếp thực hiện 05 thủ tục kiểm dịch sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.
  S.T