Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 22/04/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý treo cờ các nước nhân dịp Quốc khánh

  13/03/2017 21:42 Số lượt xem: 965
  (BNP) – Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản số 601/UBND-NC thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh về việc treo cờ nhân dịp Quốc khánh các nước.
   

  Quốc kỳ của các Quốc gia và vùng lãnh thổ có quan hệ và đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh.

  Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với đề nghị của Sở Ngoại vụ, cho treo cờ vào dịp Quốc khánh các quốc gia có đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc.
   
  Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Bắc Ninh, Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc tổ chức thực hiện.
   
  Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 31 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 15,87 tỷ USD; 
  giá trị xuất khẩu đạt 23,5 tỷ USD, giải quyết việc làm cho hơn 230.000 lao động.

  Các doanh nghiệp nước ngoài có đóng góp quan trọng vào sự phát triển vượt bậc của tỉnh, đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh phát triển năng động với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội nằm trong tốp dẫn đầu cả nước.
   
  Việc treo cờ nhân dịp Quốc khánh các nước nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, đồng thời, ghi nhận những đóng góp quan trọng của các quốc gia đang đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh. 

   

  S.T