Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 18/06/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý triển khai thu phí, lệ phí tại Trung tâm hành chính công tỉnh

  17/07/2017 14:31 Số lượt xem: 658

  (BNP) - Để bảo đảm thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp cũng như nhân dân trong tỉnh khi tới làm việc, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2223/UBND-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thu phí, lệ phí tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

  Người dân, doanh nghiệp tới giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

  Theo đó, sau khi xem xét báo cáo của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương triển khai việc thu phí, lệ phí các dịch vụ công tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

  Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện phần mềm, bổ sung thêm chức năng về thu phí, lệ phí. Trong đó, có ứng dụng tự in biên lai cho các cơ quan, đơn vị để thu phí, lệ phí tập trung tại Trung tâm. Đồng thời, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc thu phí, lệ phí tại Trung tâm. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

  Trung tâm Hành chính công tỉnh chính thức khai trương ngày 15/6. Bắc Ninh là tỉnh thứ 2 trong cả nước, sau Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh trực thuộc UBND tỉnh, đây là mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm điện tử ở tất cả các giao dịch trong giải quyết TTHC. Trung tâm được đầu tư trang thiết bị đồng bộ, hiện đại gồm 23 quầy giao dịch đáp ứng phục vụ khoảng 100 lượt người trong cùng một thời điểm đến giao dịch với đầy đủ các tiện ích đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp./.

   

  PVBT