Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 20/01/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

  13/02/2018 10:14 Số lượt xem: 581

  (BNP) - Tại văn bản số 421/UBND-NC, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, chính quyền các cấp từ tỉnh đến xã tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của các cấp chính quyền đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân.

  Cán bộ tiếp nhận thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh.

  Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 27/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.
   
  Trong đó, đặc biệt chú ý việc thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc; chấp hành tốt quy định về thời gian làm việc. Cán bộ, công chức, viên chức không có nhiệm vụ tuyệt đối không được đi lễ, hội trong giờ làm việc, nhất là trong dịp trước, sau Tết và mùa lễ hội Xuân Mậu Tuất 2018; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ.
   
  Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công, nhất là việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực.
   
  Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nội vụ, Đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ của tỉnh thường xuyên giám sát, theo dõi, tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, đặc biệt là các tổ chức, bộ phận có trách nhiệm trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện và đề xuất xem xét kỷ luật đối với cá nhân vi phạm và người đứng đầu cơ quan, địa phương có nhiều cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ cương, kỷ luật hành chính./.
  S.T