Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 18/06/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trả lời câu hỏi, phản ánh của công dân, doanh nghiệp trong 2 ngày

  18/04/2017 15:23 Số lượt xem: 1014

  (BNP) - Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh được thể hiện tại văn bản số 1106/UBND-XDCB về nâng cao chất lượng hoạt động chuyên mục “Hỏi - Đáp trực tuyến” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh.

  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh.

  Để nâng cao chất lượng hoạt động của chuyên mục “Hỏi – Đáp trực tuyến” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, tại phiên họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch ngày 31/3/2017; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh giao Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử tỉnh (Cổng TTĐT) và các đơn vị có liên quan theo dõi, tiếp nhận câu hỏi, phản ánh của người dân, doanh nghiệp thông qua mục “Hỏi – Đáp trực tuyến” trên Cổng TTĐT tỉnh.

  Tiến hành phân loại và chuyển câu hỏi đến các cơ quan chức năng trước 16h hàng ngày (ngày làm việc). Đồng thời, tiếp nhận trả lời của các cơ quan và đăng tải trên Cổng TTĐT sau 01 ngày kể từ khi nhận được trả lời. 
  Đối với những câu trả lời mang tính chất đặc thù, nhạy cảm thì gửi email văn bản trả lời đến địa chỉ hộp thư chính thức của cá nhân, tổ chức đặt câu hỏi.

  Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận và trả lời các câu hỏi hoặc phản ánh của người dân, doanh nghiệp do Cổng TTĐT chuyển đến. Đồng thời, đơn vị còn có trách nhiệm trả lời kịp thời các câu hỏi, phản ánh của người dân, doanh nghiệp gửi đến Cổng/trang TTĐT của đơn vị theo quy định.

  Về thời hạn trả lời câu hỏi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu không quá 02 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được câu hỏi do Cổng TTĐT chuyển đến. Trong trường hợp câu hỏi có nhiều nội dung cần được xem xét kỹ lưỡng thì cũng không được kéo dài quá 05 ngày làm việc. Những câu hỏi không liên quan đến phạm vi, lĩnh vực quản lý của đơn vị thì phải thông báo ngay cho Cổng TTĐT trong vòng 01 ngày làm việc.
   
  Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho Cổng TTĐT theo dõi, đôn đốc, đánh giá các đơn vị, đồng thời, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.


   Chuyên mục "Hỏi – Đáp trực tuyến" trên Cổng TTĐT tỉnh là kênh giao tiếp trực tuyến quan trọng giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Thông qua chuyên mục "Hỏi – Đáp trực tuyến" người dân và doanh nghiệp có thể gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị của mình (không bao gồm nội dung khiếu nại, tố cáo) đến các cơ quan chức năng của tỉnh và Lãnh đạo tỉnh.

  Các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp gửi đến Chuyên mục "Hỏi – Đáp trực tuyến" trên Cổng TTĐT đều được các cơ quan chức năng của tỉnh và Lãnh đạo tỉnh tiếp thu và xem xét giải quyết, được đăng tải công khai trên Cổng TTĐT để mọi người có thể tra cứu và tham khảo.

   
  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh yêu cầu nâng cao chất lượng chuyên mục "Hỏi – Đáp trực tuyến" là nhằm góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp, đồng thời góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

   

  H.H