Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

11/07/2019 15:49 Số lượt xem: 1479

(BNP) – Sáng 11/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra (TĐT) dân số và nhà ở Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính Phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo TĐT dân số và nhà ở Trung ương chủ trì Hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu kết luận Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh dự.

Cuộc TĐT dân số và nhà ở năm 2019 bắt đầu từ ngày 01/4 đến hết ngày 25/4/2019. Đây là cuộc TĐT dân số và nhà ở lần thứ 5 tại nước ta và là cuộc TĐT đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn. Sau hơn 2 tháng kết thúc triển khai thu thập thông tin, đến nay công tác xử lý và làm sạch số liệu cơ bản đã hoàn thành.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, tổng số dân nước ta vào thời điểm 0h00 ngày 01/4/2019 là 96.208.984 người, tăng 10,4 triệu người so với năm 2009. Trong đó, dân số nam chiếm 49,8%; dân số nữ chiếm 50,2%; dân số khu vực thành thị chiếm 34,4%; khu vực nông thôn chiếm 65,5%. Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia và Philippines). So với năm 2009, vị trí xếp hạng về quy mô dân số của nước ta trong khu vực Đông Nam Á không thay đổi và giảm hai bậc so với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Về nhà ở, cả nước có 26.870.079 hộ dân cư (tăng 4,4 triệu hộ so với năm 2009), trong đó còn 4.800 hộ không có nhà ở. Diện tích nhà ở bình quân đầu người năm 2019 là 23,5 m2/người, cao hơn 6,8m2/người so với năm 2009. 93,1% hộ dân sống trong các ngôi nhà kiên cố, hoặc bán kiên cố. Tỷ lệ tăng số hộ giai đoạn 2009 – 2019 là 18%, đây là giai đoạn có tỷ lệ tăng thấp nhất trong vòng 40 năm qua.

Đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng trong công tác chỉ đạo cũng như phối hợp tổ chức thực hiện TĐT của các bộ, ngành, địa phương, nhất là việc thực hiện tốt an ninh, an toàn thông tin mạng, Phó Thủ tướng Chính Phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cuộc TĐT dân số và nhà ở năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng, cung cấp các số liệu về nhân khẩu học, nhà ở, dân cư để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính Phủ đề nghị Ban Chỉ đạo TĐT dân số và nhà ở Trung ương tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn tổng hợp số liệu để đưa ra báo cáo và tổ chức hội nghị công bố kết quả chính thức trong quý IV/2019. Các bộ, ngành, địa phương tổng kết, đánh giá cụ thể quá trình TĐT năm 2019 để biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ban chỉ đạo TĐT dân số và nhà ở cấp tỉnh chủ động công bố kết quả điều tra sơ bộ của Trung ương, của tỉnh và sử dụng kết quả này phục vụ cho việc thực hiện Nghị quyết 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khóa XIV về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong giai đoạn 2019 - 2021 và đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tổng Cục Thống kê phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông để lưu giữ các dữ liệu TĐT dân số và nhà ở năm 2019 đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và nhân dân về kết quả cuộc TĐT, vấn đề dân số nhà ở cũng như kết quả thực hiện các chính sách dân số và nhà ở của nước ta trong 10 năm qua...

Phát biểu kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đề nghị Ban Chỉ đạo TĐT Dân số và nhà ở tỉnh cùng các địa phương nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tập trung phân tích, đánh giá kết quả, xây dựng báo cáo để làm cơ sở, căn cứ cho tỉnh chỉ đạo, định hướng, hoạch định phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.
T.L