Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 17/02/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi và bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế và Sở Nội vụ

  10/07/2018 16:37 Số lượt xem: 349

  (BNP) – Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường ký ban hành các Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế và Sở Nội vụ.

  Danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế.

  Tại Quyết định số 1082/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế. Trong đó, ban hành mới 4 TTHC liên quan đến việc khám và cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam; sửa đổi, bổ sung 9 TTHC thuộc lĩnh vực Giám định y khoa.

  Tại Quyết định số 1081/QĐ-UBND, công bố 6 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ liên quan đến chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài.

   

  H.L