Công nhận 12 trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia năm học 2018 – 2019

10/07/2019 08:38 Số lượt xem: 384

(BNP) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong vừa ký ban hành Quyết định số 1024/QĐ-UBND công nhận các trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia năm học 2018 - 2019.

Trường Mầm non Hoa Sữa (thành phố Bắc Ninh) được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ II, năm học 2018 - 2019.

Theo Quyết định, năm học 2018 – 2019, toàn tỉnh có 03 trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I gồm: Trường Mầm non Liên Bão số 2 (huyện Tiên Du), Trường Mầm non Đồng Kỵ số 1 và Trường Mầm non Phù Khê (thị xã Từ Sơn).

09 trường Mầm non được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ II, trong đó có 04 trường được công nhận mới gồm: 
Trường Mầm non Phú Lâm số 1 (huyện Tiên Du); Trường Mầm non Ngũ Thái (huyện Thuận Thành); Trường Mầm non Đồng Kỵ số 2 (thị xã Từ Sơn); Trường Mầm non Hoa Sữa (thành phố Bắc Ninh). 05 trường được công nhận lại gồm: Trường Mầm non An Thịnh (huyện Lương Tài); Trường Mầm non Quỳnh Phú và Trường Mầm non Nhân Thắng (huyện Gia Bình); Trường Mầm non Đại Đồng số 2 và Trường Mầm non Liên Bão số 1 (huyện Tiên Du).
T.L