Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 21/01/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Công nhận 18 trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia năm học 2017-2018

  15/05/2018 11:23 Số lượt xem: 477

  (BNP) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành vừa ký ban hành Quyết định số 677/QĐ-UBND công nhận các trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia năm học 2017-2018.

  Góc vui chơi tại Trường Mầm non Quỳnh Phú (huyện Gia Bình) - trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I năm học 2017-2018

  Theo Quyết định, có 09 trường Mầm non được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Trong đó, 03 trường được công nhận mới gồm: Trường Mầm non Liên Cơ, Trường Mầm non Quỳnh Phú (huyện Gia Bình), Trường Mầm non Phú Lâm 3 (huyện Tiên Du); 06 trường được công nhận lại gồm: Trường Mầm non Trung Kênh (huyện Lương Tài), Trường Mầm non Bình Dương (huyện Gia Bình), Trường Mầm non Cảnh Hưng, Trường Mầm non Phú Lâm 2, Trường Mầm non Phật Tích, Trường Mầm non Tri Phương (huyện Tiên Du).
   
  Cũng theo Quyết định, 09 trường Mầm non được công nhận mới đạt chuẩn Quốc gia mức độ II gồm: Trường Mầm non Cao Đức (huyện Gia Bình); Trường Mầm non Trừng Xá, Trường Mầm non Quảng Phú, Trường Mầm non An Thịnh I (huyện Lương Tài); Trường Mầm non Hoàn Sơn 1, Trường Mầm non Hoàn Sơn 2, Trường Mầm non Tân Chi (huyện Tiên Du); Trường Mầm non thị trấn Chờ số 1, Trường Mầm non Yên Phụ (huyện Yên Phong).
  A.T