Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 12/12/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Cụm thi đua số 2, Bộ Ngoại giao: Ký kết giao ước thi đua năm 2018

  09/03/2018 15:57 Số lượt xem: 550
  (BNP) Sáng 9/03, tại Bắc Ninh, Cụm thi đua số 2, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2018.

  Cụm thi đua số 2 Ký kết giao ước thi đua năm 2018.

  Dự Hội nghị có lãnh đạo các Vụ (thuộc Bộ Ngoại giao) và Sở Ngoại vụ các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 2: Thái Nguyên (Cụm Trưởng), Phú Thọ (Cụm phó số 1); Bắc Ninh (Cụm phó số 2), Bắc Giang, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Thái Bình, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái.

  Tại Hội nghị, lãnh đạo các Sở Ngoại vụ thuộc Cụm thi đua số 2 đã thống nhất nội dung Ký kết giao ước thi đua; kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và dự thảo Quy định về tổ chức hoạt động và nguyên tắc bình xét thi đua năm 2018 của các đơn vị trong Cụm thị đua số 2, kèm theo Tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2018.

  Theo đó, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, Cụm thi đua số 2 phấn đấu đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, tập trung các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến vận động, thu hút vốn FDI, ODA, NGO… Tích cực mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với các tổ chức quốc tế, nâng cao hiệu quả xúc tiến kinh tế đối ngoại góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở từng địa phương.

  Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động ngoại giao văn hóa, thông tin tuyên truyền đối ngoại; kịp thời thực hiện hiệu quả công tác bảo hộ công dân, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp chặt chẽ các hoạt động giữa đối ngoại với quốc phòng an ninh tại địa phương, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định và phát triển.

  Việc Ký kết giao ước thi đua năm 2018 của Cụm thi đua số 2 nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018, thiết lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2018. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức về phong trào thi đua yêu nước và khen thưởng kịp thời, chính xác các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác. Phát hiện, xây dựng và nhân rộng mô hình mới, nhân tố mới, điển hình trong lĩnh vực đối ngoại, qua đó, tạo ra khí thế học tập, thi đua sôi nổi trong toàn Cụm thi đua số 2.
  T.M