Danh sách doanh nghiệp được phép đổi, chi trả ngoại tệ và kinh doanh vàng miếng

01/02/2019 08:00 Số lượt xem: 692

(BNP) - Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý đối với hoạt động ngoại hối và kinh doanh mua bán vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh thông báo mạng lưới các Đại lý đổi ngoại tệ, Đại lý chi, trả ngoại tệ và các địa điểm được phép mua, bán vàng miếng trên địa bàn tỉnh.

1. Đại lý đổi ngoại tệ trên địa bàn tỉnh
 
- Công ty TNHH Du lịch và Khách sạn Le Indochina 

Địa chỉ: số 45, đường Nguyễn Đăng Đạo, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
 
Điện thoại: 02413.629.999 Fax: 02413.629.990

-Công ty TNHH Chân - Thiện - Mỹ 

Địa chỉ: Thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0222.3624.094

Các đại lý đổi ngoại tệ chỉ được hoạt động dưới hình thức dùng đồng Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân và không được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân lấy đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ khác (CHỈ ĐƯỢC MUA - KHÔNG ĐƯỢC BÁN).

Niêm yết, thông báo công khai tỷ giá mua ngoại tệ tiền mặt với đồng Việt Nam tại địa điểm đặt đại lý đổi ngoại tệ và thực hiện mua ngoại tệ với khách hàng theo đúng tỷ giá đã niêm yết, thông báo.
 
2. Đại lý chi trả ngoại tệ
 
-Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hồng Cường 

Địa chỉ: số 33-Trần Phú- Đông Ngàn- thị xã Từ Sơn- Bắc Ninh.

Điện thoại: 0222.3602.700 Fax: 0222.3602.700

-Doanh nghiệp tư nhân Vàng bạc Dương Lan. 

Địa chỉ: số 211- phố Hồ- thị trấn Hồ- Thuận Thành- Bắc Ninh.

Điện thoại: 0982.865.395 Fax: 02413.865.395

-Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sơn Hà. 

Địa chỉ: số 257- Ngô Gia Tự - Suối Hoa- thành phố Bắc Ninh-Bắc Ninh.

Số điện thoại: 0241.3821467 Fax: 0241.3821467

-Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Vũ Khanh. 

Địa chỉ: Phố Chẹm - thôn Ngọc Nội - Trạm Lộ - Thuận Thành - Bắc Ninh.

Số điện thoại: 0241.3866.712 Fax: 0241.3866.712

Các doanh nghiệp trên nhận ngoại tệ tiền mặt từ tổ chức tín dụng được phép ủy quyền. Thực hiện chi trả cho người thụ hưởng bằng ngoại tệ tiền mặt hoặc đồng Việt Nam tiền mặt theo tỷ giá do tổ chức ủy quyền quy định.

3. Địa điểm kinh doanh mua bán vàng miếng

- Ngân hàng TMCP Đông Á (03 địa điểm): 

- Thành phố Bắc Ninh: số 304-Trần Hưng Đạo-Tp Bắc Ninh- Bắc Ninh.

- Huyện Gia Bình: Kiot 18-19, Chợ Trung tâm-TT Gia Bình-Gia Bình- Bắc Ninh.
 
- Huyện Quế Võ: Khu 1-Thị trấn Phố Mới- Quế Võ- Bắc Ninh.

-Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (01 địa điểm): 

Số 20-Nguyễn Đăng Đạo-Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh.

-Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (05 địa điểm): 

- Huyện Quế Võ: số 100-Khu 1, Thị trấn Phố Mới- Quế Võ- Bắc Ninh.

- Huyện Thuận Thành: số 89-91 Phố Hồ-Thị trấn Hồ- Thuận Thành- Bắc Ninh.

- Thị xã Từ Sơn: số 122- Trần Phú- Đông Ngàn- Từ Sơn- Bắc Ninh.

- Huyện Tiên Du: số 140-142 Lý Thường Kiệt-Thị trấn Lim- Tiên Du-Bắc Ninh.
 
- Thành phố Bắc Ninh: số 113- Nguyễn Gia Thiều- Suối Hoa-Tp Bắc Ninh- Bắc Ninh.

-Ngân hàng TMCP Á Châu (03 địa điểm): 

- Thị xã Từ Sơn: số 242- Trần Phú- Đông Ngàn- Từ Sơn- Bắc Ninh.

- Huyện Tiên Du: số 54- Lý Thường Kiệt- TT Lim- Tiên Du- Bắc Ninh

- Thành phố Bắc Ninh: 202 Ngô Gia Tự, p. Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

-Ngân hàng TMCP Sài Gòn (01 địa điểm): 

Số 316 Trần Hưng Đạo- Đại Phúc, TP. Bắc Ninh- Bắc Ninh.

-Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (01 địa điểm): 

Toà nhà số 10 Nguyễn Đăng Đạo- Tiền An- Tp Bắc Ninh- Bắc Ninh.

-Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vưọng (01 địa điểm): 

Tầng 1,2, tòa nhà Việt Long, số 34 Lý Thái Tồ, Tp Bắc Ninh- Bắc Ninh.

-Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji (02 địa điểm): 

- Thị xã Từ Sơn: số 29-Trần Phú - Đông Ngàn - Từ Sơn- Bắc Ninh.

- Thành phố Bắc Ninh: số 296 - Ngô Gia Tự - Tiền An - TP Bắc Ninh- Bắc Ninh.

-Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (02 địa điểm): 

- Thành phố Bắc Ninh: số 418 - Ngô Gia Tự - Tiền An - TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh.

- Thị xã Từ Sơn: số 204 - Trần Phú -  Đông Ngàn - Từ Sơn- Bắc Ninh.

-Ngân hàng TMCP Tiên Phong (01 điểm): 

Số 302 Trần Hưng Đạo - Đại Phúc - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh.

Các tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện việc mua-bán vàng miếng theo quy định tại các điểm giao dịch đã được cấp phép nói trên; Không được phép thực hiện kinh doanh vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm. Niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch về giá mua và giá bán vàng miếng.
L.V