Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 17/02/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Doanh thu vận tải 6 tháng đầu năm đạt hơn 3.000 tỷ đồng

  09/07/2018 09:31 Số lượt xem: 400

  (BNP) - Tổng doanh thu vận tải 6 tháng đầu năm ước đạt 3.170,5 tỷ đồng, tăng 11,3% so cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt 674,6 tỷ đồng, tăng 17,8%; doanh thu hoạt động hỗ trợ vận tải đạt 1.178 tỷ đồng, chiếm 37,2% và tăng 11,7% so cùng kỳ.

  Ngành đường bộ chiếm tỷ trọng chủ yếu trong vận chuyển.

  Khối lượng hành khách vận chuyển 6 tháng đầu năm ước đạt10.518 nghìn HK, tăng 15,6% so cùng kỳ năm 2017; khối lượng luân chuyển đạt 500,5 triệu HK.km, tăng 16,6%. Trong đó, vận tải đường bộ chiếm tỷ trọng chủ yếu, tăng 17,3% về vận chuyển và tăng 16,6% về luân chuyển.

  Vận chuyển hàng hoá, khối lượng vận chuyển 6 tháng đầu năm ước đạt 18.202 nghìn tấn, tăng 6%; khối lượng luân chuyển đạt 890,3 triệu tấn.km, tăng 5,3% so cùng kỳ. Trong đó, khối lượng vận chuyển hàng hoá ngành đường bộ chiếm 75,2% và tăng 7,2% so cùng kỳ, còn khối lượng luân chuyển chỉ chiếm 40,7% và tăng 8,9%.
  M.L