Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 18/02/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Doanh thu vận tải đạt gần 3.800 tỷ đồng

  03/08/2018 15:43 Số lượt xem: 393

  (BNP) - Theo thông tin từ Cục Thống kê, khối lượng hành khách vận chuyển trên địa bàn tỉnh trong tháng 7 ước đạt 1,87 triệu HK, tăng 1,1% so tháng trước và tăng 18,3% so cùng tháng năm trước; luân chuyển đạt 89,3 triệu HK.km, tăng 1,2% và tăng 18,4%.

  Bến xe khách Bắc Ninh.

  Sau 7 tháng, toàn tỉnh vận chuyển được 12,4 triệu HK, tăng 16% so cùng kỳ năm 2017; khối lượng luân chuyển đạt 590 triệu HK.km, tăng 16,9%. Trong đó, vận tải đường bộ chiếm tỷ trọng chủ yếu, tăng 17,8% về vận chuyển và tăng 16,9% về luân chuyển.
   
  Đối với vận tải hàng hoá, khối lượng vận chuyển tháng 7 ước đạt 3,2 triệu tấn, tăng 1,4% so tháng trước và tăng 3,9% so cùng tháng năm trước; luân chuyển đạt 160,8 triệu tấn.km, tăng 1,4% và tăng 5,4%.
   
  Sau 7 tháng, khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 21,4 triệu tấn, tăng 5,9%; khối lượng luân chuyển đạt 1.054 triệu tấn.km, tăng 5,8% so cùng kỳ.
   
  Tổng doanh thu vận tải 7 tháng ước đạt 3.737 tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ năm trước; trong đó doanh thu vận tải hành khách đạt 795,4 tỷ đồng, tăng 18,2%; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 1.555 tỷ đồng, tăng 8%.
  M.H