Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 19/07/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Gần 17 tỷ đồng bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Múa rối nước làng Đồng Ngư

  11/10/2017 16:36 Số lượt xem: 536

  (BNP) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong vừa ký ban hành Quyết định số 528/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị Múa Rối nước làng Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh” với tổng kinh phí thực hiện gần 17 tỷ đồng.

  Đông đảo người dân xem biểu diễn nghệ thuật Múa rối nước làng Đồng Ngư tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ.

  Mục tiêu của Đề án nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa truyền thống của môn nghệ thuật Múa Rối nước làng Đồng Ngư; khích lệ, động viên sự sáng tạo các giá trị văn hóa trong cộng đồng, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa - xã hội bền vững. Thông qua Đề án góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật dân gian Múa Rối nước Đồng Ngư trong giai đoạn phát triển mới, nhằm phát huy vai trò của chủ thể văn hóa trong việc bảo tồn và phát triển di sản văn hóa. 
   
  UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả 3 Đề án thành phần, trong đó, hỗ trợ trang thiết bị và kinh phí hoạt động cho các phường rối nước làng Đồng Ngư, định kỳ tổ chức biểu diễn tại thành phố Bắc Ninh; lập hồ sơ khoa học và tư liệu hóa các tài liệu, hiện vật liên quan để đề nghị công nhận loại hình nghệ thuật Múa Rối nước Đồng Ngư là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
   
  Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng Trung tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa môn nghệ thuật dân gian truyền thống Múa Rối nước làng Đồng Ngư, trong đó, cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa làng Đồng Ngư thành “Nhà sinh hoạt và trưng bày giới thiệu” kết hợp làm nơi thờ “Tổ nghề”.
   
  Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2018 đến năm 2020. 
  H.H