Gần 2.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

13/11/2019 10:42 Số lượt xem: 444

(BNP) – Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 10 tháng năm 2019, toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.973 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn 18.742 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 60,08%, đứng thứ 9 cả nước.

Sản xuất đồ may mặc của Công ty Cổ phần thời trang Quốc tế Thuận Thành.

Cấp đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh cho 580 đơn vị trực thuộc; thực hiện thủ tục giải thể cho 169 doanh nghiệp và 139 đơn vị trực thuộc; 482 doanh nghiệp và 50 đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng hoạt động; 339 doanh nghiệp và 13 đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại.

Tính riêng tháng 10, toàn tỉnh có 239 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 2.118 tỷ đồng; thành lập 55 đơn vị Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 15.825 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký hơn 235.858 tỷ đồng. Trong đó, 530 doanh nghiệp tư nhân; 8.494 Công ty TNHH Một thành viên; 4.454 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; 2.347 Công ty cổ phần; cấp giấy chứng nhận hoạt động cho 3.152 Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh.
S.T