null

Gần 2.600 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Gia Bình

25/02/2021 15:04 Số lượt xem: 1560

(BNP) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 224/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

 

Ảnh minh họa (Nguồn internet).

Theo Quyết định, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Gia Bình do Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Bắc Ninh làm nhà đầu tư với tổng nguồn vốn 2.578,246 tỷ đồng, có quy mô 306,69 ha thuộc các xã: Đông Cứu, Lãng Ngâm và Đại Bái.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; việc triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, địa điểm và tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án.

Đồng thời, chịu trách nhiệm đảm bảo việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong chỉ tiêu diện tích đất trồng lúa còn lại của tỉnh được phép chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt; thực hiện phương án bổ sung diện tích hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần diện tích đất trồng lúa bị chuyển đổi; yêu cầu Nhà đầu tư khi được thuê đất thực hiện dự án phải nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

S.T