Gần 200 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đầu năm

03/02/2020 16:30 Số lượt xem: 78
(BNP) – Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 01, toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 183 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn 1.445 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 60,79%, đứng thứ 14 cả nước.

Sản xuất bao bì carton tại Công ty TNHH Bao bì Châu Thái Sơn.

Cấp đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh cho 51 đơn vị trực thuộc; thực hiện thủ tục giải thể cho 35 doanh nghiệp và 108 đơn vị trực thuộc; 29 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động.
 
Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 16.241 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 243.602 tỷ đồng. Trong đó, 531 doanh nghiệp tư nhân; 8.794 Công ty TNHH Một thành viên; 4.518 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; 2.398 Công ty cổ phần; cấp giấy chứng nhận hoạt động cho 3.149 Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh.
 
Ngoài ra, có 595 doanh nghiệp và 72 đơn vị trực thuộc đang tạm ngừng kinh doanh với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 3.435 tỷ đồng.
 
S.T