Gần 200 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đầu năm

03/02/2021 10:53 Số lượt xem: 385

(BNP) - Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 01/2021, toàn tỉnh có 187 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 2.191 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới đạt 11,72 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 92,32%, đứng thứ 7 cả nước.

 Người lao động tại Công ty DHA Bắc Ninh.

Cùng với đó, cấp đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh cho 69 đơn vị trực thuộc; thực hiện thủ tục giải thể cho 29 doanh nghiệp và 46 đơn vị trực thuộc; thực hiện 21 lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; 316 doanh nghiệp và 50 đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng hoạt động; 229 doanh nghiệp và 21 đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động trở lại.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 18.293 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn điều lệ hơn 282.708 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 15,4 tỷ đồng. Trong đó, 10.056 Công ty TNHH 1 thành viên; 4.951 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; 2.758 Công ty cổ phần; 531 Doanh nghiệp tư nhân; 01 Công ty hợp danh.

Ngoài ra, có 869 doanh nghiệp và 219 đơn vị trực thuộc đang tạm ngừng kinh doanh với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 4.092.

S.T