Gần 300 triệu đồng thưởng cho các “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

28/05/2019 07:45 Số lượt xem: 395
(BNP) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 779/QĐ-UBND về việc thưởng cho các cá nhân được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.

Các nghệ nhân Dân ca Quan họ thôn Viêm Xá trong một buổi sinh hoạt tại Nhà chứa Quan họ.

Theo Quyết định, 20 cá nhân được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” được tỉnh thưởng với tổng số tiền là 269.660.000 đồng. Trong đó, có 04 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” với số tiền thưởng là 17.375.000 đồng/cá nhân; 16 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” với số tiền thưởng là 12.510.000 đồng/cá nhân.
 
Trước đó, 
ngày 8/3/2019, Chủ tịch nước ký ban hành các Quyết định số 355, 356/QĐ – CTN về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” và “Nghệ nhân nhân dân” cho 623 cá nhân. Trong đó, tỉnh Bắc Ninh có 20 cá nhân vinh dự được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” và “Nghệ nhân nhân dân”.
 
Trong 4 “Nghệ nhân nhân dân” có 3 nghệ nhân thuộc lĩnh vực Dân ca Quan họ là: Trần Thị Phụng, Ngô Thị Lịch, Nguyễn Thị Bàn và 1 nghệ nhân thuộc lĩnh vực Ca trù là Nguyễn Thị Thiệp.

Trong 16 “Nghệ nhân ưu tú” có 15 nghệ nhân thuộc lĩnh vực Dân ca Quan họ là: Tạ Thị Hình, Nguyễn Thị Năng, Nguyễn Thị Quýnh, Lê Văn Cần, Nguyễn Thị Sổ, Nguyễn Thị Thềm, Nguyễn Thị Kiệm, Nguyễn Thừa Kế, Nguyễn Thị Tịnh, Nguyễn Thị Đấu, Tống Thị Lợi, Nguyễn Thị Bảy, Nguyễn Văn Quỳnh, Nguyễn Văn Cầu, Nguyễn Công Dứa; 1 nghệ nhân thuộc lĩnh vực Trống quân là Cao Thị Dừa./.
 
H.H