Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 13/11/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời chất vấn về công tác quản lý di sản văn hóa

  07/12/2017 17:00 Số lượt xem: 721

  (BNP) – Là người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trong phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII, sáng 7/12, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Trần Quang Nam nhận nhiều câu hỏi liên quan đến nhóm vấn đề về quản lý di sản văn hóa, trong đó, tập trung vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Quan họ và quản lý lễ hội.

  Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời chất vấn.

  Tại phiên chất vấn, giải trình ý kiến của đại biểu Nguyễn Xuân Cường - Tổ đại biểu Thuận Thành về nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều nghệ nhân đủ điều kiện hoặc đã hoàn thiện hồ sơ nhưng chưa được công nhận là nghệ nhân Quan họ, Giám đốc Sở VHTTDL nhấn mạnh: Sau khi Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tỉnh Bắc Ninh đã quan tâm đầu tư, ban hành các chính sách và có nhiều hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa này, trong đó, đã công nhận và có chế độ đãi ngộ đối với các nghệ nhân. Qua đó, kịp thời vinh danh những người có nhiều công lao đóng góp cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời, khuyến khích cộng đồng những người nắm giữ và thực hành di sản Dân ca Quan họ tích cực tham gia vào các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

  Năm 2010, UBND tỉnh đã xét tặng công nhận lần 1 cho 41 nghệ nhân Dân ca quan họ Bắc Ninh. Đến năm 2016, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Sở VHTTDL đã tham mưu cho tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức xét tặng nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh lần 2. Đến nay, việc xét tặng nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh đã thực hiện xong ở 02 cấp gồm: cấp huyện và cấp sở chuyên ngành (Sở VHTTDL). Hội đồng chuyên ngành cấp sở đã xét được 58/92 hồ sơ cấp huyện và đã trình hội đồng cấp tỉnh.

  Đại biểu Nguyễn Thị Hương - Tổ đại biểu Yên Phong chất vấn Giám đốc Sở VHTTDL về trách nhiệm quản lý của Ngành trước tình trạng xuất hiện một số đội, nhóm biểu diễn Dân ca Quan họ tự phát tại các cơ sở dịch vụ vui chơi, ăn uống nhà hàng, khách sạn, đám cưới… v
  ới chất lượng biểu diễn không đúng với lề lối, diễn xướng, làm ảnh hưởng tới việc bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Quan họ.


  Đại biểu Nguyễn Thị Hương (huyện Yên Phong).

  Về vấn đề này, Giám đốc Sở VHTTDL cho biết, từ khi Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã có nhiều tổ chức, cá nhân trong tỉnh  với tình cảm yêu mến, mong muốn được chung tay góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa sâu rộng Dân ca Quan họ Bắc Ninh tới bạn bè trong nước và quốc tế. Việc xuất hiện hoạt động của một số đội, nhóm tự nhận là “Đội Dân ca Quan họ”  vì mục đích lợi nhuận đã và đang phát sinh nhiều tiêu cực, phản cảm như ngửa nón xin tiền, tự in ấn, phát hành băng đĩa về Dân ca Quan họ Bắc Ninh trái phép… làm ảnh hưởng đến bản sắc, giá trị văn hóa Quan họ.

  Với trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành, trong thời gian tới, Sở VHTTDL sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức và cá nhân tham gia biểu diễn đúng quy định, đồng 
  thời phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ chức quần chúng, đặc biệt là các hội nghề nghiệp trong việc giám sát các hoạt động dịch vụ, đảm bảo gìn giữ và phát huy được những giá trị của văn hóa truyền thống…

  Liên quan đến công tác quản lý lễ hội trên địa bàn tỉnh, đại biểu Dương Thị Thanh Huyền – Tổ đại biểu huyện Thuận Thành, đặt câu hỏi: Ngành đã có những giải pháp nào trong việc chấn chỉnh các hiện tượng chèo kéo khách, mua lễ, đốt vàng mã, đổi tiền lẻ, ô nhiễm vệ sinh môi trường... diễn ra tại lễ hội gây ảnh hưởng đến nếp sống văn minh trong lễ hội?
   
  Giám đốc Sở VHTTDL khẳng định: Bắc Ninh được coi là xứ sở của lễ hội với 547 lễ hội lớn, nhỏ diễn ra vào tất cả các mùa trong năm, chủ yếu vào mùa xuân chiếm khoảng 70%. Những năm qua, Sở VHTTDL đều ban hành hướng dẫn công tác quản lý lễ hội để các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội theo phân cấp; thành lập BCĐ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Qua đó cho thấy, việc tổ chức các lễ hội đã tuân thủ các quy định của Trung ương và của tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn minh. Trong đó, biểu hiện rõ nét nhất là các lễ hội Đền Đô (TX Từ Sơn), Kinh Dương Vương (Thuận Thành), Ném Thượng (thành phố Bắc Ninh). Đặc biệt đã khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế liên quan đến ô nhiễm môi trường, đốt đồ mã, khấn thuê, chèo kéo khách… tại các lễ hội, đảm bảo cho nhân dân và du khách tham gia trẩy hội vui tươi, an toàn và lành mạnh.

  Trong thời gian tới, Sở VHTTDL sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh liên quan đến công tác lễ hội. Trong đó, tập trung giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa của Bắc Ninh - Kinh Bắc; các giá trị lịch sử của di tích, ý nghĩa của lễ hội, các phong tục, tập quán của quê hương… Phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc giám sát, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện nếp sống văn minh, nhất là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức lễ hội theo phân cấp quản lý…
   
  Cũng tại phiên chất vấn, Giám đốc Sở VHTTDL đã giải trình các nội dung đại biểu quan tâm liên quan đến hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở; kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh Karaoke; đặt tên đường, phố trên địa bàn và một số vấn đề liên quan khác.

   

  H.H - T.M