Giao ban Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện Nghị định số 77 của Chính phủ

12/07/2019 08:53 Số lượt xem: 783

(BNP) - Chiều 11/7, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2019. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 77/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước. Trong đó, t
ổ chức lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh, an toàn cho các sự kiện chính trị, văn hoá, đối ngoại quan trọng; thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma tuý trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo. Công tác phối hợp trao đổi thông tin, hợp tác nghiên cứu, sản xuất và triển khai các dự án khoa học, công nghệ phục vụ quốc phòng, an ninh tiếp tục được triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất vũ khí, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác và chiến đấu của hai lực lượng...

Tại Bắc Ninh, 6 tháng đầu năm, lực lượng Công an, Quân sự tỉnh đã giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng nền an ninh nhân dân, nền quốc phòng toàn dân; thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin; thường xuyên tổ chức huấn luyện, đào tạo và tổ chức diễn tập cho các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu quan trọng về an ninh, quốc phòng tại địa phương...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả trong công tác phối hợp giữa hai Bộ, đồng thời đề nghị hai lực lượng tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đoàn kết hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ bảo vệ chính trị nội bộ. Tham mưu tổng kết thực tiễn để bổ sung, hoàn thiện lý luận về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phối hợp hiệp đồng luyện tập, diễn tập các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ, bảo vệ nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, thống nhất nhận định, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước các giải pháp, đối sách đấu tranh, xử lý các vấn đề phức tạp về quốc phòng, an ninh; phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ, tích cực đấu tranh phản bác các tư tưởng, quan điểm sai trái, thông tin sai lệch trên không gian mạng, kiểm soát và bảo mật thông tin. Phối hợp làm tốt công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN - 2020.


Tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng thời, tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quốc phòng - an ninh. Bên cạnh đó, rà soát, điều chỉnh bổ sung các phương án để bảo vệ các mục tiêu trong tỉnh; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, sử dụng công nghệ cao, vận chuyển và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép…
N.H