Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 20/03/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Giao ban khối Đảng, đoàn thể quý I/2018

  11/04/2018 12:25 Số lượt xem: 786

  (BNP) - Sáng 11/4, Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban khối Đảng, đoàn thể nhằm báo cáo, đánh giá công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể quý I và xác định nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018. Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị.

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị.

  Cùng dự có các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ; lãnh đạo UBND tỉnh cùng các Ban, cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

  Quý I/2018, các Ban, cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy trong triển khai các nhiệm vụ chung theo kế hoạch đề ra. Trong đó, chỉ đạo tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị như: thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị; Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; đặc biệt định hướng công tác tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất gắn với tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930- 03/2/2018);... Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán; phát động và tổ chức rộng khắp Tết trồng cây xuân Mậu Tuất; các hoạt động chào mừng thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I; kịp thời thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

  Công tác tổ chức, xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo các cấp, luân chuyển, phân cấp quản lý cán bộ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động nắm tình hình, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, phân loại và giải quyết kịp thời, hiệu quả, đảm bảo thủ tục theo quy định...

  MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân học tập, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

  Trong quý II/2018, các Ban, cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm kết luận số 162-KL/TU, ngày 29/11/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, MTTQ và đoàn thể năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp năm 2018; rà soát, bổ sung kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị,... Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bằng nhiều hình thức phù hợp; tổ chức hiệu quả các cuộc vận động, phong trào do MTTQ và các đoàn thể phát động.

  Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được trong quý I/2018 của các Ban, cơ quan Đảng, MTTQ và đoàn thể, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

  Trên cơ sở các ý kiến của lãnh đạo các Ban, cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan trong khối thực hiện tốt các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Trong đó, tập trung tổ chức tuyên truyền dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, 60 năm Bác Hồ về thăm và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tại Bắc Ninh; thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn hệ thống chính trị; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS)...

  Chủ động phát hiện và kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân về việc làm, đất đai, y tế, giáo dục và đào tạo, xây dựng, môi trường, an sinh xã hội; triển khai xây dựng nhà cho người nghèo, người có công; quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động tại các khu công nghiệp... Riêng Liên đoàn Lao động tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023; Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo thành công Đại hội cấp huyện, tiến tới tổ chức Đại hội điểm cấp Trung ương.
  T.L