Giao ban trực tuyến đánh giá kết quả cải cách thủ tục hành chính 4 tháng đầu năm 2019

15/05/2019 09:44 Số lượt xem: 479

(BNP) - Chiều 14/5, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trong 4 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các Sở, ngành liên quan dự.
 
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, những tháng đầu năm 2019, hầu hết các Bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc thực hiện với quyết tâm nâng cao hiệu quả cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh và đạt được nhiều kết quả thiết thực.
 
Trong 4 tháng đầu năm, các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành 700 quyết định công bố 13.386 TTHC và đăng tải công khai trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC; tiếp nhận 1.049 phản ánh, kiến nghị, trong đó đã xử lí 934 phản ánh, kiến nghị. Tính đến cuối tháng 4/2019, có 19/23 Bộ, cơ quan, 54/63 địa phương ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021.

Các Bộ, ngành đã trình ban hành 29 văn bản quy phạm pháp luật để chính thức cắt giảm 3.425/6.191 điều kiện kinh doanh (vượt 10,6% so với yêu cầu); đã trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền 21 văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành (vượt 36,5% so với yêu cầu); tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công, tương đương trên 6.300 tỷ đồng.
 
Đối với việc tổ chức, kiện toàn bộ phận một cửa, đến nay, 100% Văn phòng Bộ, địa phương đã tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Ở cấp tỉnh, đã có 53/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh để tiếp nhận và giải quyết TTHC.
 
Trong quý II/2019, Văn phòng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chủ động ban hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra đối với cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh; khẩn trương kiện toàn bộ phận một cửa các cấp, ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống thông tin một cửa điện tử.
 
Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng biểu dương sự nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.
 
Trên cơ sở bám sát định hướng chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị trong thời gian tới, các Bộ, ngành, địa phương chủ động ban hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, quan tâm, ưu tiên tập trung thời gian, nguồn lực cho cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách TTHC, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân là thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.
 
Phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong khẳng định, sau hơn 2 năm đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công tỉnh và hơn 1 năm hoạt động Trung tâm Hành chính công cấp huyện đã khẳng định chủ trương đúng đắn của tỉnh, thể hiện rõ nét qua việc cải thiện chỉ số PAPI, PCI, môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư nước ngoài qua từng năm.
 
Nhấn mạnh cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, đồng thời, tiếp tục tham mưu cho tỉnh nâng cao chất lượng cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhất là việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, theo tinh thần kiên trì, quyết liệt, thực chất và đạt hiệu quả cao nhất.
A.T