Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 18/06/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Góp phần làm giảm số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra tại các khu công nghiệp

  08/10/2018 07:57 Số lượt xem: 382

  (BNP) - Toàn tỉnh hiện có 16 KCN tập trung, trong đó có 10 KCN đang hoạt động với 639 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; 582 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; 230 cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

  Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại KCN Yên Phong.

  Ngoài ra, còn hơn 5.200 cơ sở nhà trọ, nhà cho người trong nước, nước ngoài thuê xung quanh các KCN không thuộc diện quản lý về PCCC. Trong khi đó, công tác PCCC của các doanh nghiệp, cơ sở trong các KCN, nhất là những doanh nghiệp tư nhân còn hạn chế, chưa thực hiện nghiêm túc quy định về PCCC nên nguy cơ cháy, nổ cao.

  Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật PCCC.  Ban Chỉ đạo PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) các cấp cùng lực lượng Cảnh sát PCCC chủ động phối hợp tốt với Ban quản lý các KCN của tỉnh, các đơn vị kinh doanh hạ tầng các KCN, các sở, ban, ngành trong việc kiểm tra, hướng dẫn về công tác PCCC. Lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh phối hợp tổ chức Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ PCCC và CNCH tại và KCN đô thị và dịch vụ VSIP (thị xã Từ Sơn), KCN Yên Phong và KCN Tiên Sơn thu hút hàng trăm doanh nghiệp tham gia.

  Các cơ sở, doanh nghiệp quan tâm củng cố đội PCCC cơ sở, chủ động phối hợp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC, nâng cao chất lượng công tác PCCC tại chỗ. Một số cơ sở còn đề ra hình thức xử lý đối với bộ phận không thực hiện tốt công tác PCCC... góp phần làm giảm số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn tỉnh nói chung và ở các KCN nói riêng.

  Để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về PCCC trong tỉnh nói chung và các KCN nói riêng cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền và đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia PCCC, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao vai trò chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, của từng cơ sở, doanh nghiệp trong việc chỉ đạo, hướng dẫn người đứng đầu các KCN, cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác PCCC tại chỗ... Xây dựng lực lượng PCCC cơ sở trong các KCN thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC tại chỗ, là lực lượng đủ mạnh, đủ năng lực, trình độ để đảm đương nhiệm vụ PCCC tại cơ sở.

  M.H