Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho Tổ hợp Samsung

24/06/2020 14:05 Số lượt xem: 145
(BNP) - Sáng 24/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang chủ trì hội nghị họp bàn xây dựng Đề án nâng cao năng lực cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho Tổ hợp Samsung đối với doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Sau hơn 10 năm đầu tư và hoạt động tại Bắc Ninh, đến hết năm 2019, tổng vốn đầu tư đăng ký của Tổ hợp Samsung là gần 9,2 tỷ USD, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 30,4 tỷ USD, sử dụng gần 70 nghìn lao động, góp phần không nhỏ vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngoài lĩnh vực cung ứng nguyên vật liệu, linh kiện trực tiếp cấu thành sản phẩm, Samsung còn tạo ra cơ hội rất lớn đối với các loại hình sản phẩm dịch vụ phụ trợ khác như: lương thực thực phẩm, an ninh, môi trường, vận tải, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người lao động... Các tiêu chí lựa chọn đối với nhà cung ứng mà Samsung đưa ra gồm 4 tiêu chí, 8 tiêu chuẩn cơ bản và 13 điều kiện phải tuân thủ được áp dụng toàn cầu. Hiện số lượng và giá trị cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Ninh trong chuỗi cung ứng của Samsung còn hạn chế. Vì vậy cần phải có những giải pháp cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng cho Samsung.

Theo dự thảo Đề án, giai đoạn 2020-2025, tỉnh sẽ triển khai các chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trên địa bàn tỉnh; tăng 20% số lượng vendor cấp I và cấp II cho Samsung; nâng cao tỷ lệ đóng góp của các doanh nghiệp cung ứng tại tỉnh vào giá trị sản xuất do Tổ hợp Samsung tạo ra tối thiểu 2%.

Tại hội nghị, các sở ngành chức năng, các đoàn thể của tỉnh thảo luận, phân tích những tiềm năng cũng như hạn chế của các doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh có khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng của Samsung; đưa ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của Samsung; phân loại doanh nghiệp theo năng lực để có giải pháp hỗ trợ phù hợp; tổ chức kết nối cung - cầu thông qua hội chợ, hội thảo, triển lãm…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang giao Sở Công thương là cơ quan chủ trì xây dựng Đề án tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện Đề án, xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp, cụ thể. Đồng thời, làm việc với các doanh nghiệp có tiềm năng và đăng ký tham gia chuỗi cung ứng để hỗ trợ các doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của Samsung.

Ban Quản lý các KCN tỉnh tổ chức làm việc với Tập đoàn Samsung để tổ chức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính căn cứ các quy định của pháp luật và các chính sách đã được tỉnh ban hành để tham mưu UBND tỉnh các giải pháp về cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp. Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến tích tụ ruộng đất, thuê đất để canh tác, sản xuất.

 
M.L