Hỗ trợ nguồn vốn cho 27 dự án thanh niên khởi nghiệp

05/07/2019 16:49 Số lượt xem: 404

(BNP) - Theo thông tin của Tỉnh Đoàn, tính đến cuối tháng 5/2019, toàn tỉnh có 27/120 dự án được nhận nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với tổng số tiền 18,25 tỷ đồng.

Mô hình trồng cây dược liệu sản xuất tinh dầu của Vũ Thị Thu (huyện Gia Bình) được hỗ trợ vay vốn.

Trong đó có 7 dự án khởi nghiệp sáng tạo, 5 dự án khởi nghiệp lập nghiệp và 15 dự án mở rộng sản xuất kinh doanh. Lĩnh vực thương mại dịch vụ có 10 dự án được hỗ trợ 6,6 tỷ (chiếm 36,2%); lĩnh vực sản xuất có 10 dự án được hỗ trợ 7 tỷ (chiếm 38,4%); lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và chăn nuôi có 7 dự án được hỗ trợ 4,65 tỷ (chiếm 25,4%)...

Huyện Gia Bình có 5 dự án được hỗ trợ 4,85 tỷ; Thuận Thành có 6 dự án được hỗ trợ 4,55 tỷ; Quế Võ có 3 dự án được hỗ trợ 2,9 tỷ; Yên Phong có 6 dự án được hỗ trợ 2,85 tỷ; Tiên Du có 3 dự án được hỗ trợ 1,8 tỷ; Lương Tài có 4 dự án được hỗ trợ 1,3 tỷ. Thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn chưa có dự án được hỗ trợ.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh là đơn vị đầu tiên trong khu vực phía Bắc xây dựng được nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh với tổng kinh phí 20 tỷ đồng, mức lãi suất 5%/năm. Đến tháng 4/2019, tiếp tục được bổ sung thêm 20 tỷ, nâng tổng số vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lên 40 tỷ đồng.
T.L