Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

26/02/2021 10:50 Số lượt xem: 473

(BNP) – Tại Quyết định số 65/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Bắc Ninh là địa phương luôn quan tâm, chăm lo người có công với cách mạng.

Theo đó, toàn tỉnh tập trung phấn đấu giải quyết cơ bản tình trạng nhà ở dột nát, hư hỏng nặng cho 684 người có công với cách mạng trên địa bàn, xong trong Quý IV năm 2021 (trong đó, 476 hộ xây mới, 208 hộ sửa chữa); đồng thời, đảm bảo sau khi hỗ trợ các hộ xây dựng được nhà ở an toàn, góp phần cải thiện cuộc sống ổn định, bền vững.

Đối tượng được hỗ trợ nhà ở phải là người có tên trong danh sách người có công với cách mạng do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố quản lý; đang sinh sống và có đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 15/6/2013, trong đó, nhà ở có một trong các điều kiện: bị hư hỏng nặng phải phá đi xây dựng lại nhà ở mới; bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa phần khung - tường và thay mới mái nhà.

Về mức hỗ trợ, trường hợp xây mới là 72 triệu đồng/nhà, sửa chữa là 36 triệu đồng/nhà.

Theo số liệu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 125.413 người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng là 4.346 hộ; trong đó, 2.840 hộ xây mới, 1.506 hộ sửa chữa với tổng kinh phí đã hoàn thành giải ngân hơn 202 tỷ đồng.

S.T