Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 22/10/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Hoàn thành khám tuyển sức khỏe công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2018

  11/01/2018 08:21 Số lượt xem: 853

  (BNP) - Theo báo cáo của Hội đồng nghĩa vụ (NVQS) tỉnh, tính đến hết ngày 29/12/2017, 8/8 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành công tác khám tuyển sức khỏe công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2018.

  Thanh niên huyện Quế Võ hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc năm 2017.

  Công tác rà duyệt, sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2018 được các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, kế hoạch. Trong đó, công tác tuyên truyền Luật NVQS được chú trọng, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí cán bộ làm nhiệm vụ khám tuyển đảm bảo chu đáo, không để sai sót.
   
  Trong tổng số 7.286 thanh niên đến khám tuyển tại huyện, có 2.932 thanh niên (đạt 40,2%) đủ sức khỏe nhập ngũ. Các địa phương có tỷ lệ thanh niên đủ sức khỏe đạt cao là Tiên Du, Thuận Thành, Yên Phong và thị xã Từ Sơn.
   
  Hiện nay, Hội đồng NVQS tỉnh đang chỉ đạo các địa phương thực hiện xét duyệt chính trị đạo đức công dân đủ điều kiện sức khỏe sẵn sàng nhập ngũ, đồng thời tiến hành phúc tra, bình cử, chốt quân số và phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

  Theo Kế hoạch, toàn tỉnh thực hiện 01 đợt giao nhận quân vào ngày 06/3/2018 (ngày 19 tháng Giêng năm Mật Tuất).
  H.T