Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 22/10/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Hoạt động vận tải được mở rộng cả về quy mô và chất lượng dịch vụ

  12/01/2018 07:56 Số lượt xem: 515

  (BNP) - Để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, nhu cầu đi lại của nhân dân và người lao động trong các KCN ngày càng tăng, năm 2017, hoạt động vận tải tiếp tục được mở rộng cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, nhất là hoạt động vận tải hành khách và logistic.

  Tăng số tuyến xe buýt phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện.

  Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 12 tuyến xe buýt nội tỉnh và 3 tuyến xe buýt ngoại tỉnh đi vào hoạt động để phục vụ nhân dân, người lao động và học sinh, sinh viên đi lại (tăng 3 tuyến nội tỉnh so với năm trước), nên hoạt động vận tải hành khách tăng khá so với năm trước. Khối lượng vận chuyển cả năm ước đạt 18,7 triệu lượt HK, tăng 14,5% so năm 2016; khối lượng luân chuyển đạt 884,6 triệu HK.km, tăng 16,6%.
   
  Về vận tải hàng hoá, khối lượng vận chuyển cả năm ước đạt 36,3 triệu tấn, tăng 9,1%; khối lượng luân chuyển đạt 1.778 triệu tấn.km, tăng 9,5% so với năm 2016.
   
  Tính chung cả năm 2017, doanh thu vận tải ước đạt 5.816,6 tỷ đồng, tăng 13% so năm 2016. Trong đó, doanh thu đường bộ đạt 3.137 tỷ đồng, chiếm 53,9% và tăng 12,8%.

   

  M.V