Học sinh THPT nghỉ học từ ngày 27/3 để phòng, chống dịch Covid-19

26/03/2020 21:49 Số lượt xem: 548
(BNP) – Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản hỏa tốc số 908/UBND-KGVX về việc cho học sinh THPT, học viên GDTX, GDNN-GDTX, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

Từ ngày 27/3, sinh viên và học sinh THPT nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ lây nhiễm rất cao trong cộng đồng, để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho phép học sinh THPT, học sinh, học viên Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX cấp huyện và cấp tỉnh; sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh nghỉ học từ ngày 27/3 đến khi có thông báo đi học trở lại.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học yêu cầu học sinh, học viên, sinh viên không ra khỏi nhà (trừ trường hợp đặc biệt) để phòng, chống dịch lây lan trong cộng đồng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên. Bên cạnh đó, quán triệt đến phụ huynh học sinh khi thật cần thiết phải cho con em mình ra ngoài thì cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các hình thức học qua Internet, trực tuyến, truyền hình... đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai nội dung chỉ đạo tại văn bản này ngay trong tối ngày 26/3./.
M.H