Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh

19/02/2020 14:10 Số lượt xem: 1055

(BNP) - Sáng 19/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình thành phố thông minh (TPTM) tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố.
 
Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, đến nay, các hạng mục chính của dự án Trung tâm dữ liệu TPTM cơ bản hoàn thành, Sở đang hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chuyển đổi các hệ thống máy chủ, hệ thống ứng dụng chuyên ngành về đặt tại Trung tâm nhằm đảm bảo sự thống nhất trong quản trị, vận hành, sử dụng trên toàn tỉnh. Hệ thống camera giám sát giai đoạn I với 286 camera giám sát và giao thông đã đi vào hoạt động, góp phần giúp Công an tỉnh xử lý hiệu quả nhiều vụ tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự trên địa bàn. Từ tháng 9/2019, UBND tỉnh đã tổ chức triển khai thí điểm hệ thống Trung tâm điều hành TPTM, đây là dự án có vị trí trung tâm trong tổng thể các dự án hợp phần thuộc Đề án xây dựng TPTM.
 
Đối với các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông đã trình Hội đồng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt dự án triển khai hệ thống camera giám sát giai đoạn II, dự kiến sẽ triển khai lắp đặt 3.200 camera giám sát tại các nút giao thông, cửa ngõ ra vào tỉnh, cơ sở trọng yếu trên địa bàn.

Trong năm 2019, HĐND tỉnh đã bổ sung 06 dự án đầu tư trọng điểm về xây dựng TPTM trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

Hội nghị cũng tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và hoàn thiện Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 theo đúng quy định của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ, trong đó, phân loại dự án sử dụng các nguồn vốn đảm bảo đúng quy định.
 
Trên cơ sở ý kiến của các Sở, ngành chức năng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình TPTM tỉnh Bắc Ninh theo hướng sáp nhập với Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử, trong đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, đồng thời, bổ sung thêm Trung tâm Hành chính công tỉnh làm thành viên Ban chỉ đạo.
 
Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tham mưu, xây dựng kế hoạch phối hợp giữa UBND tỉnh với Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nguồn kinh phí cho triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh, trong đó, ưu tiên lựa chọn các dự án có tính khả thi, hiệu quả, dễ triển khai; thẩm định nguồn vốn cho Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo hiệu quả theo đúng quy định hiện hành.
 
Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông họp bàn, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án thuê hạ tầng hoặc đầu tư hạ tầng; các Sở, ngành, địa phương chuyển dữ liệu dùng chung về Trung tâm dữ liệu TPTM để đảm bảo sự thống nhất.
S.T