Hội nghị công tác xây dựng cơ bản Quý I năm 2019

12/04/2019 16:13 Số lượt xem: 821

(BNP) - Sáng 12/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công tác xây dựng cơ bản Quý I, biện pháp và kế hoạch triển khai thực hiện các tháng tiếp theo năm 2019. Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh kết luận tại Hội nghị.

Quý I/2019, các cơ quan, đơn vị đã chủ động trong việc thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án, cơ bản đảm bảo đáp ứng về tiến độ, điều kiện để được bố trí vốn triển khai trong năm 2019. Việc lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư được thực hiện tuân thủ theo quy định. Các chủ đầu tư dự án sử dụng ngân sách cấp tỉnh đã triển khai thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu của 224 gói thầu với giá trị 811,6 tỷ đồng. Nhiều đơn vị đã dần làm quen với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giám sát và đánh giá dự án đầu tư…

Thời gian tới, các Sở, ngành có chức năng quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình; chủ động đề xuất lựa chọn đấu thầu qua mạng đối với những gói thầu đủ điều kiện; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các dự án đầu tư công; đẩy mạnh công tác nghiên cứu tổng thể, đánh giá toàn diện về hệ thống cơ chế chính sách, các công cụ quản lý, công tác hướng dẫn, kiểm tra.

Đối với các chủ đầu tư cần tập trung chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị đầu tư dự án; khẩn trương hoàn thiện đề xuất chủ trương đầu tư để trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; thực hiện nghiêm túc các quy định về thủ tục và trình tự đầu tư dự án…

Trên cơ sở ý kiến của các Sở, ngành, địa phương, phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc dẫn đến tiến độ giải ngân nguồn vốn các dự án còn chậm do công tác thẩm định, hồ sơ thủ tục; công tác đền bù giải phóng mặt bằng...

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện các hồ sơ thủ tục đảm bảo chặt chẽ, đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các chủ đầu tư thực hiện dự án; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra tính kỹ, mỹ thuật, chất lượng công trình. Đối với các chủ đầu tư cần chú ý tới chất lượng, đẩy nhanh tiến độ công trình, đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng ý với kiến nghị của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh toán các dự án đã có khối lượng hoàn thành và cơ cấu lại nguồn vốn các dự án; thành lập Tổ công tác thu hồ dư nợ do Sở Tài chính chủ trì.
N.H - S.T