Hội nghị công tác xây dựng cơ bản Quý I năm 2020

19/03/2020 20:23 Số lượt xem: 557
(BNP) – Chiều 19/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công tác xây dựng cơ bản Quý I, bàn biện pháp và kế hoạch triển khai thực hiện các tháng tiếp theo năm 2020. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 của tỉnh là 5.931,5 tỷ đồng, gồm 5.559,6 tỷ đồng vốn đầu tư công nguồn cân đối ngân sách địa phương, 371,9 tỷ đồng ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Quý I/2020, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước với tổng số vốn là 4.289,7 tỷ đồng. Trong đó, phân bổ nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh là 4.202,5 tỷ đồng; nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương là 107,2 tỷ đồng.

UBND tỉnh cũng đã phân bổ dự toán chi đầu tư kế hoạch năm 2020, ưu tiên trả nợ các công trình quyết toán và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án chuyển tiếp, các công trình trọng điểm; đối ứng các dự án sử dụng ngân sách trung ương; hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn.

Các Ban Quản lý dự án chuyên ngành đã tích cực triển khai thanh toán cho các dự án chuyển tiếp được phân bổ vốn, tỷ lệ giải ngân ngân sách tỉnh đến ngày 16/3/2020 đạt 19,75%, ở mức cao so với cả nước.

Thời gian tới, các Sở, ngành có chức năng quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư công từ đầu năm; tập trung hoàn thiện và đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm, tuyến đường huyết mạch; phấn đấu tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020 đạt 100%.

Trên cơ sở ý kiến của các Sở, ngành, địa phương, phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các văn bản của Chính phủ, các bộ ngành liên quan về các giải pháp tăng cường quản lý vốn ngân sách nhà nước, không để nợ đọng xây dựng cơ bản.

Chủ tịch UBND tỉnh giao sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước làm việc với các chủ đầu tư, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án, đảm bảo giải ngân đúng tiến độ; có chế tài xử lý đối với các trường hợp giải ngân chậm.

Tập trung rà soát danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025; tham mưu đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng ưu tiên những đơn vị, địa phương có vốn đối ứng và ưu tiên những dự án trọng điểm như dự án Cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành. Với những dự án đầu tư mới cần có sự chọn lọc; các dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn cần có kế hoạch đầu tư phù hợp với nguồn lực của tỉnh, địa phương. 
T.M