Hội nghị hướng dẫn triển khai công tác mặt trận năm 2019

13/03/2019 15:59 Số lượt xem: 396

(BNP) – Sáng 13/3, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai công tác mặt trận năm 2019. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại điểm cầu Bắc Ninh có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnhỦy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, chương trình, mục tiêu của Nhà nước và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Nhiều nơi, MTTQ có nhiều sáng kiến, sáng tạo, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, rõ việc, rõ kết quả; kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước, nhiều vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân.

Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân có nhiều đổi mới. Ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2018 được tổ chức rộng khắp và có bước phát triển mới. Công tác thăm hỏi, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc, tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu được thực hiện kịp thời. Các cuộc vận động, phong trào thi đua tiếp tục được duy trì và triển khai sâu rộng đến cơ sở. MTTQ các cấp đã chủ động tổ chức Đại hội. Đến nay cả nước đã có 8.298 xã phường thị trấn tổ chức đại hội, cấp huyện có 19/712 đơn vị tổ chức đại hội điểm.

Năm 2019, là năm thứ tư chuẩn bị kết thúc của nhiệm kỳ 5 năm, năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam xác định tập trung ưu tiên trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện trong hệ thống 06 nhiệm vụ như: tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam làn thứ IX; nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Đồng thời,
 phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng chính quyền vững mạnh. Bên cạnh đó, tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận các vấn đề về tổ chức, 
công tác nhân sự Đại hội các cấp, giải pháp thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội, công tác phối hợp với các cơ quan nhà nước …

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, chủ động có nhiều sáng tạo, sáng kiến trong công tác; chấp hành nghiêm các Chỉ thị của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam về thời gian, nội dung, nhân sự của việc tổ chức Đại hội các cấp. Bên cạnh đó, cán bộ mặt trận phải luôn gương mẫu, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nêu gương xây dựng hình ảnh người cán bộ mặt trận. Cùng với đó, tích cực tham gia trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội; quan tâm đến công tác giám sát, phản biện xã hội có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt, nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.
N.N