Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX

26/11/2020 19:34 Số lượt xem: 1018

(BNP) - Ngày 26/11, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XX tổ chức Hội nghị lần thứ 3. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021. Tuy chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, song tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế phát triển. Tổng sản phẩm kinh tế của tỉnh (GRDP) ước đạt 121,7 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2019; thu nhập bình quân đầu người đạt 79,9 triệu đồng/năm, đứng thứ 6 toàn quốc. Hoạt động thương mại - dịch vụ phục hồi trong trạng thái bình thường mới; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 36,5 tỷ USD, tăng 7,3% so với năm trước; nhập khẩu khoảng 31,52 tỷ USD, tăng 12,3%...

Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế được đầu tư phát triển tốt. Công tác an sinh và phúc lợi xã hội luôn được quan tâm ở mức cao hơn so với cả nước. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được chú trọng đổi mới, kịp thời giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

BCH Đảng bộ tỉnh cũng nghe các báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; tình hình đầu tư công năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025; quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019; tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021; kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 3 năm 2021 – 2023; tình hình bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời, cho ý kiến vào các báo cáo kết quả công tác kiểm sát, xét xử, thi hành án năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; công tác tài chính Đảng năm 2019, ước thực hiện dự toán ngân sách Đảng năm 2020 và những công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải quyết trong quý IV năm 2020.

Hội nghị chia thành 04 tổ thảo luận. Có 26 lượt ý kiến thảo luận tại các tổ cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo, nhất là kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong năm 2020. Đồng thời, chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên từng lĩnh vực, làm cơ sở đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện trong năm 2021, qua đó, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các Ban cán sự Đảng, Đảng Đoàn, Đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn ở ngành, địa phương bám sát từng nội dung, cụ thể hóa công việc phù hợp, xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; triển khai Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch 05 năm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025; năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Trong đó, tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” về phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, triển khai thực hiện ngay các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, góp phần cùng cả nước hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải bài phát biểu bế mạc Hội nghị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy).

T.L