Hội nghị lần thứ 32 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

25/03/2020 11:03 Số lượt xem: 723

(BNP) - Sáng 25/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 32.

Toàn cảnh Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
 
Hội nghị đã nghe Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019; kết quả thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU ngày 30/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc các đồng chí Tỉnh ủy viên đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ năm 2019.
 
Theo đó, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019 được các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, có nhiều giải pháp tích cực trong công tác nắm tình hình, quản lý cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, đẩy mạnh công tác tự kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII). Việc đánh giá, xếp loại bảo đảm chặt chẽ, khách quan, đúng nguyên tắc, phản ánh đúng thực chất về chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp…, đồng thời, là cơ sở quan trọng để đề ra nhiệm vụ lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.
 
Toàn tỉnh không có tập thể, cá nhân thuộc đối tượng phải kiểm điểm tự phê bình và phê bình nhưng chưa kiểm điểm; 100% các cá nhân khi kiểm điểm có liên hệ các biểu hiện về suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn.

Về thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong năm qua, các đồng chí cấp ủy viên các cấp đã nghiêm túc thực hiện việc đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ. Các đồng chí Tỉnh ủy viên đã có 218 lượt đi dự sinh hoạt chi bộ; các đồng chí cấp ủy cấp huyện và tương đương có 1.532 lượt đi dự sinh hoạt chi bộ.
 
Qua dự sinh hoạt, các đồng chí nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở các địa bàn được phân công phụ trách theo dõi; nhiều vấn đề bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được các đồng chí cấp ủy viên nắm bắt, kịp thời hướng dẫn, làm rõ và chỉ đạo, giải quyết tại chỗ, tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Thông qua việc đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ, các đồng chí cấp ủy viên từng bước hoàn thiện, bổ sung kiến thức thực tiễn, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết công việc đạt hiệu quả cao.
 
Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao việc đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ giúp cho tinh thần trách nhiệm, ý thức chuẩn bị sinh hoạt của các chi bộ cơ sở ngày càng tốt hơn; các ý kiến tại buổi sinh hoạt thể hiện tinh thần trách nhiệm, phản ánh những khó khăn, tồn tại tại địa phương. Đồng thời, đề nghị cần sắp xếp luân phiên các đồng chí lãnh đạo tỉnh về dự sinh hoạt tại những địa phương còn khó khăn, tình hình phức tạp để nắm bắt, có giải pháp tháo gỡ…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến, bổ sung, hoàn thiện vào báo cáo theo quy định. Đồng thời, yêu cầu các cấp, ngành, đoàn thể trong thời gian tới phải tập trung quyết liệt hơn nữa để phòng chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2020.
 
Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hưởng ứng tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn do Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam phát động.
S.T