Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

16/09/2019 18:30 Số lượt xem: 1276

(BNP) - Chiều 16/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thông tin tình hình Biển Đông thời gian gần đây, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và chủ trương, đối sách của Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố.
 
Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”; Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 54-KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong quán triệt nội dung Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019  về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.  
 
Trên cơ sở quán triệt các nội dung cơ bản, những điểm mới về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và những giải pháp của tỉnh Bắc Ninh trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.
 
Cũng tại Hội nghị, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) thông tin đến các đại biểu tình hình Biển Đông thời gian gần đây, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và chủ trương, đối sách của Việt Nam.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 50 và Kết luận số 50, 51, 52, 54, 56 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từ đó, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; đưa các nội dung Nghị quyết, Kết luận vào sinh hoạt chi bộ.
 
Trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng thời rà soát việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trên cơ sở đó đề ra giải pháp thiết thực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
 
Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trong nước; tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm, phát triển các ngành dịch vụ gắn với đô thị hóa, mở rộng thị trường khu vực nông thôn. Chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, trật tự đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường, đẩy mạnh cải cách hành chính, an toàn thực phẩm...; thực hiện có hiệu quả chủ đề “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”, xây dựng thành phố thông minh hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.
 
Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng về việc kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội…
S.T