Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

05/06/2020 14:22 Số lượt xem: 1261

(BNP) - Sáng 05/6, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 BCH TƯ Đảng Khóa XII; quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TƯ Đảng và thông tin chuyên đề. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt và tổ chức tốt các nội dung Hội nghị lần thứ 12 BCH TƯ khóa XII sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thúc đẩy hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy các cấp tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung cơ bản, cốt lõi của Hội nghị lần thứ 12, hoàn thành trước ngày 15/6. Trong đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, nhân sự đại hội Đảng các cấp, đặc biệt trong bối cảnh tình hình hiện nay nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện, cần có lộ trình thực hiện cụ thể sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, xây dựng văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện; đánh giá việc thực hiện định kỳ sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, báo cáo theo quy định. Đồng thời, phát huy vai trò của Bí thư cấp ủy, người đứng đầu trong chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, không chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo quy định, đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, an sinh xã hội, đất đai, môi trường, an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu dự Hội nghị cần tập trung nghiên cứu các nội dung Hội nghị TƯ 12, trên cơ sở đó vận dụng vào thực tiễn triển khai tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị được nghe đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 BCH TƯ Đảng khóa XII.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung quán triệt, triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TƯ Đảng khóa XII như: Nghị quyết số 56-NQ/TW, ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị “Về chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045”; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai” và Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TƯ 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”.

Hội nghị cũng được quán triệt, triển khai nội dung Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư”; Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư “Về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị”; Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 02/6/2020 của Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TƯ Đảng khóa XII và thông tin chuyên đề về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm hiện nay.

N.N