Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

20/08/2019 16:05 Số lượt xem: 476

(BNP) - Sáng 20/8, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự, chỉ đạo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể; các huyện, thị xã, thành phố tham dự.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo TƯ, qua 3 năm triển khai, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân. Việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở mỗi Chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và trong mỗi tổ chức. Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, do vậy, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được quyết triệt để. Nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá trong triển khai thực hiện, đó là đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…

Công tác thông tin, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, việc nhân rộng những cách làm hay, điển hình tiên tiến được triển khai sâu rộng, làm cho việc thực hiện Chỉ thị ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả thực chất. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở thực hiện Chỉ thị 05 được TƯ và các địa phương, đơn vị tiến hành thường xuyên, qua đó, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…

Các ý kiến tham luận tại các điểm cầu đã tập trung đánh giá những kết quả cũng như những mặt còn hạn chế sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời, đề xuất các giải pháp về huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu trong quá trình thực hiện; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; thường xuyên sơ kết, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị của các tổ chức Đảng và đảng viên…
 
Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương sự quyết liệt, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 ở các đơn vị, địa phương thời gian qua. Việc học tập và làm theo Bác đã thực sự lan tỏa trong cuộc sống, ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cũng như đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân.
 
Thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài, thường xuyên của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của TƯ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác tuyên truyền về học và làm theo gương Bác, nhất là việc nêu gương điển hình tiên tiến; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng…
 
Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh nghiêm túc tiếp thu kết luận của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, trên cơ sở đó tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm, quy định về việc nêu gương của cán bộ đảng viên.
 
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực nhằm lấy cái tốt, mặt tích cực để loại bỏ cái xấu, mặt tiêu cực vì một xã hội lành mạnh, văn minh; rà soát các điểm tiềm ẩn phức tạp về an ninh nông thôn để tập trung giải quyết, nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trước mắt, tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.
H.T