Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 22/04/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

  16/05/2018 16:08 Số lượt xem: 685
  (BNP) – Sáng 16/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư TƯ Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng chủ trì Hội nghị.

   

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất phát biểu kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh.

  Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ.

  Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

  Sau 02 năm, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện và đồng bộ trên các mặt: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung của Chỉ thị được đẩy mạnh; tổ chức học tập chuyên đề, xây dựng và thực hiện chương trình hành động, kế hoạch làm theo Bác hàng năm; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong của cán bộ, đảng viên; kiểm tra, giám sát, sơ kết thực hiện Chỉ thị được thực hiện nghiêm túc... góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  Qua thực hiện Chỉ thị, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý báu; xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,… được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

  Tại Bắc Ninh, sau 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh triển khai nghiêm túc. Người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã phát huy tốt vai trò nêu gương, đổi mới tác phong làm việc. Cụ thể, có 97,6% người đứng đầu cấp ủy Đảng, cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở; hơn 90% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện, đăng ký làm theo. Năm 2017, toàn tỉnh tổ chức khoảng 500 cuộc đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân; cấp huyện lựa chọn 42 vấn đề, cấp xã lựa chọn 231 vấn đề bức xúc, tồn tại, hạn chế và giải quyết đạt hơn 80%, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

  Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp; biểu dương các tập thể, cá nhân có những thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên toàn quốc.

  Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng Trần Quốc Vượng yêu cầu trong thời gian tới, MTTQ, các đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, hoạt động của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các Nghị quyết TƯ, khóa XII. Trọng tâm là phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng của Bác trong toàn hệ thống chính trị, nhân dân và tạo ra phong trào về tình thương yêu đồng bào, đồng chí theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương người tốt việc tốt, chủ động nhân rộng mô hình hay, cách làm mới... tạo sự lan tỏa trong xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

  Phát biểu kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị nghiêm túc tiếp thu, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng.

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị cần tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong công tác lãnh, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cá nhân; tích cực đổi mới nội dung tuyên truyền, tăng cường biểu dương các tấm gương điển hình, qua đó không ngừng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thiết thực chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Người, 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và 60 năm Bác Hồ 5 lần về thăm Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh.
  T.L - T.P