Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai Luật Quy hoạch

15/07/2019 16:44 Số lượt xem: 469

(BNP) - Sáng 15/7, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai Luật Quy hoạch, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch Quốc gia chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, các đồng chí: Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành dự.
 
Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Luật Quy hoạch và thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11 của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo và đạt được một số kết quả nhất định. Trong đó, xây dựng và hoàn thiện thể chế quy hoạch, bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch và việc phổ biến, tập huấn Luật Quy hoạch; triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch; thực hiện chuyển tiếp quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch. Tính đến nay, có 2 Bộ là Công thương và Nông nghiệp & PTNT đã ban hành quyết định bãi bỏ 58 quy hoạch sản phẩm; 17 địa phương đã ban hành quyết định bãi bỏ 238 quy hoạch sản phẩm. Việc nghiên cứu và ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước khi các quy hoạch sản phẩm hết hiệu lực, đến nay mới chỉ có Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang nghiên cứu nhưng chưa được ban hành.

 
Trong quá trình triển khai, do việc chưa tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp quy hoạch và việc chậm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch nên kết quả đạt được của các Bộ, ngành, địa phương còn hạn chế, đặc biệt là việc triển khai tổ chức lập quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 chưa đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, lần đầu tiên Chính phủ thực hiện lập quy hoạch tổng thể Quốc gia để xác định không gian, mục tiêu phát triển, bảo đảm phát triển đồng bộ, thống nhất và bền vững. Đây là nhiệm vụ mới, khó, đòi hỏi tích hợp rất nhiều quy hoạch và nguồn lực lớn.
 
Để thực hiện tốt Luật Quy hoạch trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt Luật Quy hoạch đến cán bộ, nhân dân. Trước mắt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình Chính phủ hướng dẫn cụ thể một số điều của Luật Quy hoạch về trình tự lập quy hoạch; thành lập Tổ công tác liên ngành hướng dẫn các địa phương thực hiện Luật Quy hoạch và đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập nhiệm vụ quy hoạch tổng thể Quốc gia. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương lập quy hoạch vùng tỉnh và xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia thông tin về quy hoạch, thành lập hội đồng thẩm định quy hoạch cấp tỉnh theo quy định.
 
Các địa phương cần khẩn trương rà soát các quy hoạch hết hiệu lực và tập trung triển khai lập quy hoạch tổng thể tỉnh theo Luật Quy hoạch, xác định các nội dung tích hợp vào quy hoạch tổng thể cấp tỉnh; phấn đấu hoàn thành trong năm 2020, phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.
 
Phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh yêu cầu các Sở, ngành nghiêm túc tiếp thu, quán triệt thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng. Đồng thời, tiến hành rà soát tất cả các quy hoạch ngành hiện đang làm, nghiên cứu hướng điều chỉnh với tầm nhìn dài hạn.
 
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh thành lập Ban Quản lý dự án về quy hoạch; Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.
A.T