Hội nghị xét xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019

07/11/2019 14:08 Số lượt xem: 881

(BNP) – Sáng 07/11, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh chủ trì Hội nghị xét xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2019, toàn tỉnh có 3 huyện (Lương Tài, Thuận Thành, Yên Phong) và 8 xã lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM, bao gồm: Xã Phú Lương, Bình Định (huyện Lương Tài); Hà Mãn, Trạm Lộ, Ngũ Thái (huyện Thuận Thành); Trung Nghĩa, Dũng Liệt, Văn Môn (huyện Yên Phong). 100% các xã tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân; kết quả hơn 90% số hộ gia đình được lấy ý kiến đều hài lòng về kết quả xây dựng NTM của các xã; không có xã nào có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Qua thẩm định cho thấy, có 7/8 xã đạt 19/19 tiêu chí, 01 xã đạt 18/19 tiêu chí (xã Văn Môn, huyện Yên Phong).

Sau khi tham gia đóng góp ý kiến, các thành viên Ban chỉ đạo tiến hành bỏ phiếu đề nghị công nhận các xã đạt chuẩn NTM năm 2019. Kết quả, 28/28 phiếu nhất trí đề nghị công nhận 07 xã đạt chuẩn NTM năm 2019 bao gồm: Xã Phú Lương, Bình Định (huyện Lương Tài); Hà Mãn, Trạm Lộ, Ngũ Thái (huyện Thuận Thành); Trung Nghĩa, Dũng Liệt (huyện Yên Phong).

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành đề nghị sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện toàn bộ các tiêu chí NTM cũng như các thủ tục liên quan để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận đạt chuẩn theo quy định. Đồng thời tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn NTM, nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Riêng đối với xã Văn Môn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung cao cho tiêu chí về môi trường, nhất là sớm di chuyển các hộ sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp tập trung; báo cáo tỉnh kết quả thực hiện vào tháng 1/2020 để xem xét, quyết định./.
M.H