Phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới

13/01/2021 19:52 Số lượt xem: 307

(BNP) - Chiều 13/1, Hội Nông dân (HND) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho HND tỉnh. 

Năm 2020, HND các cấp trong tỉnh đã sáng tạo đổi mới phương thức hoạt động; tập hợp, đoàn kết cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, các chỉ tiêu thi đua đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được thực hiện hiệu quả, năm 2020, toàn tỉnh kết nạp 2.089 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 171.735 hội viên, chiếm 89,37% so với số hộ nông nghiệp. Toàn tỉnh có hơn 79.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chiếm 86,6% so với số hộ đăng ký; 100% cơ sở Hội và chi Hội tổ chức cho gần 143.000 hội viên ký cam kết “Nói không với thực phẩm bẩn”; phối hợp tổ chức 428 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi... thu hút hơn 34.000 lượt hội viên tham gia. Bên cạnh đó, các cấp HND trong tỉnh đã xây dựng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt hơn 87 tỷ đồng, giúp hàng chục nghìn lượt hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh xây dựng các mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giảm nghèo cho các hộ nông dân.

Thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm tỉnh Bắc Ninh” giai đoạn 2018 - 2020, HND các cấp đã hướng dẫn, định hướng cho hội viên nông dân xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp,  khai thác tốt tiềm năng của địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã có 33 sản phẩm được UBND tỉnh đánh giá phân hạng từ 3 sao trở lên. Bên cạnh đó, các cấp HND đã thực hiện chiến dịch vệ sinh làm sạch đồng ruộng, tiến hành thu gom được hơn 9 tấn vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật và hơn 31 tấn rác thải trên đồng ruộng; xây dựng mới 495 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn. Các chương trình phối hợp giữa tổ chức Hội với các Sở, ngành được tăng cường, góp phần bảo đảm tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Năm 2021, HND tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng tổ chức HND vững mạnh, xứng đáng vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu kết nạp ít nhất 1.500 hội viên, 78.000 hộ đạt danh hiệu “Sản xuất kinh doanh giỏi”, trên 80% hội viên tham gia BHYT... Đồng thời, vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; tăng cường kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác quản lý vốn vay, xét duyệt hộ vay đảm bảo khách quan, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả nguồn vốn; tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Trung ương HND Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung ghi nhận và biểu dương những kết quả của tập thể các cấp Hội, cán bộ, hội viên và nông dân toàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Nhấn mạnh năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị HND tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2021 của tỉnh: “Đoàn kết - Sáng tạo - Trách nhiệm - Nêu gương; Tập trung phòng chống dịch Covid-19; Phát triển kinh tế - xã hội bền vững; Tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” gắn với triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các cấp Hội bám sát và cụ thể hóa đường lối của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân; hướng dẫn, tạo điều kiện để hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ Hội, nhất là kỹ năng vận động nông dân trong thời kỳ mới.

Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả các phong trào thi đua; nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, tăng cường hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất gắn với quảng bá, xây dựng thương hiệu nông sản. Đồng thời, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương để thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân, thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng với nông dân, nông dân với Đảng.

Nhân dịp này, HND tỉnh vinh dự được nhận Bằng khen của Trung ương HND Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong năm 2020; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Cờ thi đua và Bằng khen của HND tỉnh; trao giải Nhì cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc cho hội viên HND Nguyễn Kim Hùng (huyện Gia Bình).

A.T