Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 22/10/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Hội thảo “Kinh tế Bắc Ninh 2017: Những nhân tố và động lực tăng trưởng mới”

  08/11/2017 22:25 Số lượt xem: 852

  (BNP) – Sáng 8/11, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội thảo “Kinh tế Bắc Ninh 2017: Những nhân tố và động lực tăng trưởng mới”.

  Toàn cảnh Hội thảo.

  Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh và Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giới thiệu khái quát những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2017 và những nhân tố, động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn tiếp theo.
   
  Năm 2017, nhờ những nhân tố mới trong sản xuất công nghiệp cùng các ngành dịch vụ tiếp tục mở rộng về quy mô, thu ngân sách Nhà nước đạt cao đã đưa vị thế của tỉnh Bắc Ninh ngày càng tăng so với các địa phương trong cả nước. Tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm ước đạt 18,6%, giá trị ước đạt hơn 155.000 tỷ đồng, chiếm 3,11% GDP cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 979.000 tỷ đồng; thu hút FDI đạt gần 3,5 tỷ USD; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 21.393 tỷ đồng, vượt 11,7% dự toán; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 29,85 tỷ USD, tăng 30,7%... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đưa Bắc Ninh trở thành điểm sáng về thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người có công. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, góp phần phát triển kinh tế bền vững.
   
  Tuy nhiên kinh tế Bắc Ninh phát triển chủ yếu dựa vào yếu tố nước ngoài; doanh nghiệp trong nước chiếm tỷ trọng lớn nhưng quy mô nhỏ và chưa có nhiều doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho các doanh nghiệp FDI; tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao còn thấp; giải quyết ô nhiễm môi trường chuyển biến chậm… đây là những thách thức tác động đến phát triển kinh tế Bắc Ninh theo hướng bền vững và mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.
   
  Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các đại biểu tham dự hội thảo đều đồng tình và đánh giá cao những thành tựu, kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2017, đồng thời, đưa ra những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh những năm tới, đó là tăng cường kết nối kinh tế trong nước và FDI để có năng suất cao hơn; nâng cao trình độ, chuyên môn của đội ngũ cán bộ hướng tới mô hình quản trị thông minh; đổi mới chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo…
   
  Thông qua Hội thảo, lãnh đạo các sở, ban, ngành; Chi cục Thống kê các huyện và Phòng tài chính – kế hoạch cấp huyện nắm được những nhân tố và động lực tăng trưởng của Bắc Ninh hiện nay và giai đoạn tiếp theo, từ đó, chủ động nghiên cứu và đưa ra giải pháp phát triển phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương.

   

  S.T