Hội thảo xây dựng Đề án phát triển quan hệ lao động giai đoạn 2021-2025

27/05/2020 15:30 Số lượt xem: 484

(BNP) - Sáng 27/5, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức Hội thảo xây dựng Đề án “Phát triển quan hệ lao động (QHLĐ) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Cục QHLĐ và Tiền lương (Bộ LĐTB&XH); cùng đại diện một số Sở, ngành, địa phương liên quan và thành viên Ban soạn thảo Đề án.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị xây dựng Đề án “Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025” với mục tiêu bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động cũng như người sử dụng lao động, góp phần phát triển sản xuất, ổn định an ninh trật tự, thu hút đầu tư và phát triển nền kinh tế của tỉnh.

Đề án gồm 3 phần, trong đó, tập trung đánh giá thực trạng, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp mang tính đồng bộ, bền vững để phát huy tối đa năng lực và sự phối kết hợp giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức trong xây dựng QHLĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ giai đoạn 2021-2025. Đối tượng áp dụng của Đề án bao gồm: Người lao động và tổ chức đại diện của người lao động, người sử dụng lao động và tổ chức đại diện của người lao động; cơ quan quản lý nhà nước về QHLĐ các cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã, thành phố…

Tại Hội thảo, các đại biểu tham luận đóng góp vào nội dung dự thảo Đề án Phát triển QHLĐ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp liên quan đến công tác nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và hỗ trợ QHLĐ của cơ quan nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong QHLĐ; thúc đẩy các hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể. Đồng thời, nâng cao năng lực và hiệu quả các thiết chế giải quyết tranh chấp lao động; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; xây dựng và thực hiện hiệu quả cơ chế ba bên trong quan hệ lao động...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh đã có nhiều chính sách, giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển cũng như chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng góp phần ổn định, nâng cao đời sống cho người lao động.

Đánh giá cao chất lượng các tham luận tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban soạn thảo Đề án tiếp thu những ý kiến đóng góp, đề xuất của các đại biểu để sớm hoàn thiện Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, tham mưu xây dựng quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong QHLĐ nhằm đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động...

N.H