Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 18/02/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Hơn 1.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

  09/08/2018 15:42 Số lượt xem: 349

  (BNP) – Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.218 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn 8.715 tỷ đồng.

  Nhà máy sản xuất bạt nhựa Việt - Hàn thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

  Cấp đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh cho 378 đơn vị trực thuộc. Thực hiện thủ tục giải thể cho 369 doanh nghiệp và 57 đơn vị trực thuộc; 309 doanh nghiệp và 11 đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng hoạt động; thực hiện 123 lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
   
  Cũng trong 7 tháng, toàn tỉnh có 178 doanh nghiệp và 04 đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại; 1.430 doanh nghiệp và 122 đơn vị trực thuộc đăng ký mẫu dấu; thông báo cảnh báo/vi phạm/thu hồi đối với 676 doanh nghiệp và 04 đơn vị trực thuộc.
   
  Lũy kế đến nay, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 11.193 doanh nghiệp với tổng số vốn hơn 159.802 tỷ đồng. Trong đó, có 411 doanh nghiệp tư nhân; 5.900 Công ty TNHH Một thành viên; 3.194 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; 1.688 Công ty cổ phần; cấp giấy chứng nhận hoạt động cho 2.351 đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh).
  S.T