Hơn 1.300 doanh nghiệp thành lập mới

08/08/2019 07:34 Số lượt xem: 131
(BNP) – Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.322 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn 13.781 tỷ đồng, trong đó, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 58,04%.

Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ tại Công ty TNHH Pháp Việt.

Cấp đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh cho 368 đơn vị trực thuộc. Thực hiện thủ tục giải thể cho 126 doanh nghiệp và 79 đơn vị trực thuộc; 370 doanh nghiệp và 41 đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng hoạt động.
 
Cũng trong 7 tháng, toàn tỉnh có 272 doanh nghiệp và 09 đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại; 148 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động.
 
Tính riêng tháng 7, toàn tỉnh có 208 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 1.610 tỷ đồng; cấp đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh cho 68 đơn vị trực thuộc; 25 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình; 17 doanh nghiệp và 19 đơn vị trực thuộc giải thể.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 15.481 doanh nghiệp và 2.965 đơn vị trực thuộc. Trong đó, có 15.007 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 226.148 tỷ đồng và 2.918 đơn vị trực thuộc đang hoạt động.
 
S.T