Hơn 12.000 doanh nghiệp đăng ký khai thuế điện tử

14/01/2020 08:55 Số lượt xem: 101
(BNP) - Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, đến nay, toàn tỉnh có 12.127 doanh nghiệp đã đăng ký và kê khai thành công khai thuế điện tử, đạt tỷ lệ 99% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ gửi hồ sơ thành công đạt trên 99% trên tổng số doanh nghiệp đã đăng ký.

Việc đăng ký khai thuế điện tử tiết giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Thời gian qua, Cục Thuế tỉnh không ngừng nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, phục vụ công tác quản lý thuế, góp phần nâng cao năng lực cán bộ thuế, hiện đại hóa hệ thống thuế và đảm bảo phục vụ tốt hơn người nộp thuế. Đồng thời, triển khai dịch vụ khai, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử vượt chỉ tiêu thi đua; triển khai tra cứu trực tuyến kết quả giao dịch điện tử, nghĩa vụ thuế thông qua hệ thống dịch vụ thuế điện tử cho doanh nghiệp và đẩy mạnh giao dịch điện tử với người nộp thuế.
 
Hiện nay, tổng số doanh nghiệp đã đăng ký nộp thuế điện tử là 11.564/12.127 doanh nghiệp đạt tỷ lệ 95,35%; tổng số lượt doanh nghiệp đã đăng ký hoàn thuế điện tử trong năm 2019 là 160 doanh nghiệp, nâng tổng số lượt doanh nghiệp đăng ký hoàn thuế điện tử là 459 doanh nghiệp; tổng số hồ sơ đề nghị hoàn thuế năm 2019 là 694 hồ sơ với số tiền đề nghị hoàn thuế điện tử là 7.262 tỷ đồng.
 
Ngoài ra, hơn 4.000 doanh nghiệp triển khai, áp dụng hóa đơn điện tử, chiếm trên 30% số doanh nghiệp đang hoạt động, khởi tạo và phát hành hàng triệu hóa đơn điện tử đáp ứng điều kiện quy định theo Thông tư 32 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
 
S.T