Hơn 4.000 lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn

18/04/2019 09:27 Số lượt xem: 446

(BNP) - Trong quý I/2019, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân hơn 111 tỷ đồng vốn vay ưu đãi cho hơn 4.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Trụ sở Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

Doanh số cho vay chủ yếu tập trung vào một số chương trình: cho vay hộ nghèo gần 7 tỷ đồng, hộ cận nghèo hơn 11,4 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo hơn 8,1 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường hơn 66 tỷ đồng, giải quyết việc làm hơn 15 tỷ đồng.
 
Hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác có thêm nguồn vốn đầu tư vào phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần hạn chế tệ nạn cho vay nặng lãi.

Từ nguồn vốn chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 200 lao động; giúp gần 400 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 6.600 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường...
S.T