Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 21/01/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Hơn 900 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2018

  16/05/2018 10:24 Số lượt xem: 460

  (BNP) – Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quyết định số 758-QĐ/TU về việc tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2018 cho 929 đảng viên.

  Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

  Trong đó, có 23 đảng viên vinh dự được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên được trao Huy hiệu 65 tuổi Đảng; 8 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 97 đảng viên được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 341 đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 171 đảng viên được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 75 đảng viên được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 209 đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

  Đảng bộ có nhiều đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng là: thành phố Bắc Ninh (173 đồng chí), Lương Tài (133 đồng chí), Quế Võ (115 đồng chí), Thuận Thành (113 đồng chí), Tiên Du (110 đồng chí)…

  Việc trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; là dịp để mỗi đảng viên thấy được vinh dự, trách nhiệm, từ đó tiếp tục phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng giao./.
  S.T